บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2516 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไอโออิ นิสเซ โดวา อินชัวรันซ์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 400,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาทในปี 2557 มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 เป็นยอด 712 ล้านบาท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทะเบียนเลขที่ ว00091/2517 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) สังกัดกระทรวงการคลัง            
ประกันอัคคีภัย
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
การประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยการขนส่งสินค้า
การประกันภัยความรับผิดต่อ
  บุคคลภายนอก
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
  ด้านวิศวกรรม
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
การประกันภัยการเดินทาง
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  และสุขภาพ

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (66) 2 285 7575
โทรสาร : (66) 2 677 3935 - 7
เวลาทำการ : 08.30 - 17.00 วันจันทร์ - วันศุกร์
อีเมล : chayoratn@chayoratn.com
Copyright © 2013 - 2019 Bangkok Chayoratn Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com